Københavns Genrejsning

Københavns Genrejsning
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788792420107
Udgivet:
28. april 2010
Sprog:

København har efter den truende bankerot i 1990'erne udviklet sig til en blomstrende metropol – et vækstlokomotiv for hele Danmark. Bogens forfatter, der var byens planchef, redegør for hvilke faktorer, der er afgørende for en succesfuld udvikling. For første gang påvises, at et snævert samspil imellem fysisk og økonomisk planlægning er forudsætningen for en positiv byudvikling. - Et must for enhver, der beskæftiger sig med byer, både borger og beslutningstager. Fremragende bog, utrolig klar og meget velskrevet, sagde Københavns Stadsarkitekt Jan Christiansen ved offentliggørelsen.

NAUR Albert maler + 2 sæt i kassen Søndagens sæt imod Tåstrup gav endnu en sejr, dog mindre en jeg havde regnet med, men en 5-3 sejr er da også værd at tage med. Efter branden i 1794 blev der taget adskillige initiativer til at få opført et nyt slot, men situationen blev yderligere forværret året efter af Københavns brand.

i 1981.

N. Scavenius er datter af godsejer Carl Christian Brønnum Scavenius og blev mag.

december 1944 i Stockholm) er mag. Red. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008.

i kunsthistorie, kunstkritiker og forfatter. art.