Feedback i danskfaget

Feedback i danskfaget
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788771601589
Kategori:
Udgivet:
1. december 2014
Sprog:

Feedback fylder meget i den danske skolediskurs i disse år. Det skyldes ikke mindst den newzealandske uddannelsesforsker, professor John Hattie, der med sin forskning viser, at feedback har stor og positiv effekt på elevers læring. Med afsæt i Hatties omfattende internationale undersøgelser af feedbackbegrebet præsenterer og diskuterer bogens forfattere forskellige måder at forstå og praktisere feedback i danskfaget på. I bogens første del præsenteres Hatties feedbackmodel med refleksioner over mulighederne for anvendelse af modellen i en dansk skolekultur. Modellen bliver kritisk belyst gennem forskellige klassiske læringsteorier og sættes konstruktivt i relation til nyere opfattelser af faget dansk. I bogens anden del gives der en række konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes bevidst med feedback i danskundervisningen i folkeskolen. Kapitlerne fører også frem til udviklinger af Hatties feedbackmodel til anvendelse i danske skoler og i dansk læreruddannelse. Samlet set dækker emnerne i kapitlerne store og væsentlige områder af danskfagets indhold, og praksiseksemplerne hentes fra både indskoling, mellemtrin og udskoling. Bogen henvender sig til lærerstuderende, lærere i folkeskolen, udviklings- og læringskonsulenter, skoleledere og andre med interesse for feedback i danskfaget. Til bogen hører en hjemmeside, hvor der findes supplerende materiale til nogle af kapitlerne. Se www.dafolo.dk/undervisning

Her er 33 facebook-opdateringer fra marts 2018. Det skulle være en helt almindelig ferie. Men huset var ikke almindeligt. -forsvar har fyldt en del, men der har. Det skulle være en helt almindelig ferie. d. Oplev kampen for kvinders rettigheder i Nigeria, diskuter om engelsk skal være et fælles globalt sprog, test din viden om Verdensmålene og reflekter. På denne side kan du læse vejledningen for faget dansk.

Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og.