Teknologiforståelse

Teknologiforståelse
Forfatter:
ISBN:
9788771240436
Kategori:
Udgivet:
27. november 2012
Sprog:

Teknologi er en uomgængelig del af det moderne arbejdsliv. Tekniske apparater udvikles og udskiftes med stadig større hastighed. Af og til bryder de sammen eller har utilsigtede konsekvenser. Man kan derfor ikke én gang for alle lære, hvordan teknologier udnyttes mest effektivt og konstruktivt i arbejdslivet. Det er en stadig udfordring at forholde sig til de komplekse og konstant foranderlige processer. Også for professionsuddannede som skolelærere og sygeplejersker.

Bogen rummer en række empiriske analyser af teknologiforståelsen i praksis på hospitaler og skoler. På den baggrund giver forskerne et bud på, hvordan professionsuddannede bliver bedre til at håndtere de udfordringer, de møder på arbejdspladserne. Det er vigtigt, at uddannelserne lærer de studerende at reflektere over, hvordan teknologi påvirker deres faglighed og arbejdspraksis. En relationel teknologiforståelse - som indebærer at kunne kombinere teknisk handleviden med en social og kulturel indsigt - sætter den professionsuddannede i stand til selv at agere bevidst og innovativt inden for den organisatoriske ramme.

Scratch elevark Ny national naturvidenskabsstrategi sætter retning for styrkelsen af de naturvidenskabelige fag. TEKU-modellen - Teknologiforståelse i professionerne. Technucations nyeste bogudgivelse TEKU-modellen - Teknologiforståelse i professionerne udkom d. Master i it, linjen Organisation har fokus på udvikling og implementering af it til brug i organisatoriske og forretningsmæssige forandringsprocesser. Scratch elevark Ny national naturvidenskabsstrategi sætter retning for styrkelsen af de naturvidenskabelige fag.

Et online værktøj, der kortlægger og styrker digitale kompetencer for elever i 7. It-vest er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet omkring it-uddannelser og it-forskning.

Måske er det en lidt våget overskrift: Teknologiforståelse som fag i folkeskolen. Lær programmering. no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide. Ønsker du å være del av et team som har troen på noe som er større enn oss selv.