Systemteoretiske analyse

Systemteoretiske analyse
Forfatter:
ISBN:
9788776830519
Udgivet:
4. april 2014
Sprog:

Denne bog henvender sig til studerende og forskere, som er interesseret i at få inspiration til egne systemteoretisk informerede analyser. Bogens kapitler demonstrerer, hvor varieret systemteorien i traditionen fra Niklas Luhmann kan bringes i spil, ligesom de viser nogle af teoriens analytiske muligheder. De første tre kapitler diskuterer metodiske og analysestrategiske emner med relevans for empirisk forskning og projektskrivning. De øvrige kapitler præsenterer udvalgte systemteoretiske analytikker, som de dernæst bringer i anvendelse. Empirisk rækker artiklerne fra landbrug over statsdannelse til det sociale område; teoretisk rækker artiklerne fra diskussioner af funktionel metode over semantiske analyser til en diskussion af systemteori som en parodi. Når systemteorien vedblivende kan fascinere, hænger det sammen med dens uafsluttede karakter. Snarere end et klart afgrænset værktøj er den et omfattende tilbud om analysestrategier, begreber, beskrivelser og problemstillinger, som man som analytiker kan lade sig inspirere af. Empiriske analyser i et systemteoretisk perspektiv er derfor også som regel en kombination af anvendelse og tilegnelse af teorien. Man tilegner sig (også) teorien ved at bruge den. Den plasticitet er på en gang en styrke og en udfordring.

Det er en styrke, fordi den giver en følsomhed for de empiriske meningssammenhænge, man vil analysere der er tale om et meget rigt iagttagelsesapparat med mange muligheder. Det er samtidig en udfordring i kraft af righoldigheden: Det kan være vanskeligt at sige præcis, hvordan en given analyse skal udfoldes, netop fordi de mest frugtbare teoretiske greb afgøres i kontakten med empirien. Denne bog afskaffer ikke den skitserede udfordring en afskaffelse ville betyde en automatiseret, dogmatiseret systemteori uden følsomhed for det analyserede materiale. Til gengæld viser og diskuterer den nogle strategier for, hvordan man kan anvende systemteoretisk inspirerede begreber og problemstillinger på et empirisk materiale.

-forsvar har fyldt en del, men der har også været. -forsvar har fyldt en del, men der har også været. Her er 33 facebook-opdateringer fra marts 2018. Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation – En systemteoretisk analyse af betydningen af forældres, fysioterapeuters, læreres og socialrådgiveres 3 Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen LP-modellens vidensgrundlag Forståelse for elevernes læring og adfærd i skolen Thomas Nordahl Den systemiske metode baserer sig på system- og kommunikationsteori, moderne biologisk teori, sprog teori samt social videnskabelige og pragmatiske filosofiske ideer. -forsvar har fyldt en del, men der har også været. Afsnit 7: Vores analyse vil tage form af en række scenarier, som vi har opstillet. Blog for socialrådgiverstuderende af studerende. Her er 33 facebook-opdateringer fra marts 2018. Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation – En systemteoretisk analyse af betydningen af forældres, fysioterapeuters, læreres og socialrådgiveres 3 Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen LP-modellens vidensgrundlag Forståelse for elevernes læring og adfærd i skolen Thomas Nordahl Den systemiske metode baserer sig på system- og kommunikationsteori, moderne biologisk teori, sprog teori samt social videnskabelige og pragmatiske filosofiske ideer. Behaviorisme (adfærdspsykologi): Psykologisk skole, grundlagt af Watson i 1913, der hævder, at psykologien for at være videnskabelig må henholde sig til det.