Menneskerettigheder

Menneskerettigheder
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788773946855
Kategori:
Udgivet:
4. juli 2001
Sprog:

Vi taler om menneskerettigheder,som om vi ved, hvad det er. Men gør vi egentlig det? Hvilke forestillinger ligger bag? Og er det en uforanderlig størrelse? Hans-Jørgen Schanz viser, hvordan menneskerettigheder er noget ganske andet end det enkle, at mennesket har rettigheder. Han sætter forestillingen i idéhistorisk perspektiv sammen med den klassiske og moderne naturret. Og ikke mindst afdækker og diskuterer han et indbygget dilemma i menneskerettighedstanken i forhold til moderniteten. Aktuel og provokerende.

UHR is dedicated to furthering Universal Declaration of Human Rights issues education & law. Filosofi (Græsk φιλοσοφία, philosophia, 'kærlighed til visdom'), er studiet af generelle og fundamentale problemer vedrørende emner som eksistens, værdi, bevidsthed og sprog. Det nuværende formandskab består af: Formand: Carl Chr. Råder arbejder løbende med Danmarks Institut for Menneskerettigheder (IMR), og er repræsenteret i Instituttets bestyrelse. Vi har mandat til at fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet. Læs mere og tilmeld dig De ti principper: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne Global Accessibility Awareness Day (GAAD) began in 2012 and takes place the third Thursday each year.

Konventionen er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap. december 2006.