Fælles mål på tværs

Fælles mål på tværs
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788772814261
Kategori:
Udgivet:
28. august 2009
Sprog:

Fælles Mål på tværs - 3.-4. kl. Serien Fælles Mål på tværs udgives med det formål at tydeliggøre, hvilke rammer undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 sætter for undervisningen. I Fælles Mål på tværs sammenstilles Fælles Mål og tilsvarende bestemmelser, således at læseren får en overskuelig oversigt over, hvilke elementer der samlet skal tilgodeses i et skoleårs undervisningsforløb. Serien er primært målrettet lærerne og teamsamarbejdet og skal ses som en håndsrækning til teamets koordinering af faglige aktiviteter, ikke mindst ved tværfaglige projektarbejder. Derfor seriens navn! Med de sidste siders råd og vink, som frit kan kopieres og uddeles i løbet af undervisningen eller ved forældremøder o.l., er det også håbet at nå elever og forældre. Alle seriens hæfter er opbygget efter samme principper: Først bringes en præsentation af indhold og rammer for undervisningen på de pågældende klassetrin, dernæst en redegørelse for fagenes omfang. Så følger Fælles Mål i fag og emner, et for et med trin- og/eller slutmål, samt tilsvarende rammesættende bestemmelser, fx projektopgaven i 9.

klasse og uddannelsesplanen i 10. klasse. Hæfterne afsluttes alle med kopisider med råd og vink til elever og forældre.

Nyt strategisk net tilpasset Cityring og nye baner, fossilfri busdrift i 2030 , og fokus på produktivitet fremfor passagervækst er. På denne side kan du læse mere om, hvordan du kan samle en task force, der kan rådgive om forebyggelse af vold på botilbud. Snotforvirrede egocentrikere. Om læremiddeltjek. På denne side kan du læse mere om, hvordan du kan samle en task force, der kan rådgive om forebyggelse af vold på botilbud. Sløve, asociale og overfladiske nej-hatte. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet Viskvalitet.

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet Viskvalitet.

Metoder Mod Vold er et videns- og inspirationsværktøj til TRIO som hjælp til at. Unge skal høre meget, bare fordi de gør tingene på en ny måde. Unge skal høre meget, bare fordi de gør tingene på en ny måde.