Project management

Project management
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788776757281
Udgivet:
2. marts 2009
Sprog:

En lærebog der er rettet mod alle, der arbejder med projektledelse, programstyring eller porteføljepleje! Bogen kan bruges til undervisning, i pædagogisk øjemed, og som en håndbog, ved udførelse af projekter eller i en certificeringsproces. Den fører læseren gennem et projekts flow hvor afsnit om projektets metode er blandet med kapitler om ledelse og personlig udvikling. Indhold og terminologi er tilpasset til at matche PMI og IPMA's syn på projektledelse. Project management dækker alle områder som en projektleder bør beherske for professionelt at kunne udføre projekter og styre programmer. Takket være den klare og pædagogiske disposition af bogen, er det ikke nødvendigt at læseren har forhåndsviden om projektstyring for at kunne drage fordel af indholdet. Endelig beskæftiger bogen sig med forandringsledelse og projektets løbetid, hvilket appellerer til beslutningstagere, som er ansvarlige for udviklingen af organisationen og udnyttelsen af ressourcerne. Project management is aimed at everyone who works with project management, program management, or portfolio management. Project management can be used for training and educational purposes, and as a handbook when executing projects or during a certification process. The disposition of the book follows a project’s flow. Sections on project methodology are mixed with chapters on leadership and personal development. Content and terminology are adapted to match PMI’s and IPMA’s view on project management. Project management covers all areas a project manager should command to professionally execute projects and manage programs. Thanks to the clear and pedagogic disposition of the book, no previous knowledge in project management is needed to take advantage of the content.

Project management also deals with change management, project maturity and the project office, which should appeal to any business executive and decision maker who holds responsibility for the development of the organization and the utilization of resources.

GanttProject Free project scheduling and management app for Windows, OSX and Linux. It's free. In project management a project consists of a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. Wrike is an online project management software that gives you full visibility and control over your tasks. This course is ideal for starting or growing your project management career. Wrike is an online project management software that gives you full visibility and control over your tasks. Trello keeps track of everything, from the big picture to the minute details. Retrouvez les coordonnées et site Internet des entités de Technip partout dans le monde 'The Billion Prices Project: Using Online Prices for Measurement and Research' Alberto Cavallo and Roberto Rigobon Journal of Economic Perspectives, Spring. Infinitely flexible.

It’s the calm, organized way to manage projects, work with clients.