Skrivegrupper

Skrivegrupper
Forfatter:
ISBN:
9788759308318
Kategori:
Udgivet:
17. maj 2000
Sprog:

Der bliver stadig flere skrivegrupper for specialestuderende - simpelthen fordi skrivegrupperne forpligter langt mere end et vejlederforløb, og fordi specialer og hovedopgaver bliver langt bedre hvad angår både sprog og argumentation. Med Skrivegrupper får de studerende og deres specialevejleder et godt redskab til strukturering af sådanne forløb.

Om oss. KURSET Påbyggingskurset vil bestå av fire helgesamlingar, ei individuell rettleiing, samt ei vekesamling på slutten av kurset. Søk & Skriv inneholder materiale om informasjonssøk og akademisk skriving, og er rettet mot studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå. Å skrive kan være en metode for å forstå verden, livet, oss selv – eller for å planlegge, systematisere, leke, lære eller glede en annen. Om oss. Robin Hood Huset drives av Stiftelsen Robin Hood Huset, og er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte og. VELKOMMEN TIL BYDELSHUSET.

Vi har en visjon om at Bydelshuset skal være et møtested som styrker mangfold og tilhørighet.

Robin Hood Huset drives av Stiftelsen Robin Hood Huset, og er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte og.