Prostitutionen og Grundloven

Prostitutionen og Grundloven
ISBN:
9788763505857
Udgivet:
9. februar 2007
Sprog:

Bogen anlægger et helt nyt perspektiv på prostitutionshistorien, nemlig det, at indgrebene mod de prostituerede omkring år 1900 ikke var i overensstemmelse med de frihedsrettigheder, som grundloven burde have sikret. Indgrebene var moralsk begrundede og havde kun i ringe grad noget at gøre med de hensyn til folkesundheden, som lovgiverne påberåbte sig. Bogen fremlægger ikke alene prostitutionssagen, men giver også et nyt indblik i de sociale forhold i det borgerlige danske samfund i slutningen af 1800-tallet.

AARHUS UNIVERSITET Institut for Kultur og Samfund Afdeling for Historie og Klassiske Studier Jens Chr. au. AARHUS UNIVERSITET Institut for Kultur og Samfund Afdeling for Historie og Klassiske Studier Jens Chr. au. au. AARHUS UNIVERSITET Institut for Kultur og Samfund Afdeling for Historie og Klassiske Studier Jens Chr. au.

Skous Vej 5 8000 Aarhus C [email protected] Skous Vej 5 8000 Aarhus C [email protected] AARHUS UNIVERSITET Institut for Kultur og Samfund Afdeling for Historie og Klassiske Studier Jens Chr.