Byggeloven

Byggeloven
Forfatter:
ISBN:
9788771982084
Kategori:
Udgivet:
5. april 2018
Sprog:

Hovedloven er lov nr.

323 af 26. juni 1975 (BL1975). Selvom der er tale om en lov på mere end 40 år på et væsentligt forvaltningsområde, er der ikke tidligere skrevet en lovkommentar til byggeloven. Byggeloven er siden 1975 ændret et antal gange. Denne lovkommentar omfatter kommentering af byggelovens bestemmelser og en helt summarisk beskrivelse af de tilhørende bestemmelser i bygningsreglementet og de øvrige bekendtgørelser udstedt i medfør af byggeloven. Vægten i kommentaren er lagt på at skabe overblik og på at få gjort domstolspraksis og ombudsmandspraksis tilgængelig. Kommentaren omfatter alene et udvalg af afgørelser fra Statsforvaltningen fra 2016 og 2017 frem til 1.

marts 2018.

Vejledningen omfatter småbygninger ved enfamiliehuse o. Vejledningen omfatter småbygninger ved enfamiliehuse o. Der findes regler for alle ejendomme.

Klik her. Du kan f. Få 5% i rabat ved at klikke her og benytte rabatkoden BIO5OFF. Byggeloven § 25 C § 25 C En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter § 25 A, skal ved ansøgning om byggetilladelse efter § 16, stk. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg vil udstykke . Du kan f.