Einstein

Einstein
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788702247336
Kategori:
Udgivet:
29. september 2017
Sprog:

Den første, komplette biografiske skildring af den tyske fysiker Albert Einstein - det 20.

århundredes største naturvidenskabelige geni og ikon - efter at udgivelsen af hans breve blev afsluttet. Hvordan tænkte Einstein? Hvad gjorde ham til geni? Denne skildring af mennesket og videnskabsmanden Albert Einstein fokuserer især på, hvordan hans fabelagtige forestillingsevne og intuition udsprang af en indre oprørstrang, og Isaacsons fængslende biografiske beretning er en hyldest til den kreativitet, der udspringer af frihed. Ud fra de netop frigivne, personlige Einstein-breve lader Isaacson os få indsigt i, hvordan en tilsyneladende ubetydelig, tysk patentkontorist, der ikke en gang kunne få et lærerjob eller et doktorat, blev den mand, der alene ved tankens kraft - uden andre hjælpemidler en papir og blyant - løste op for atomets og Universets gåde.

En mand, der gennem sit hele sit liv lod sig undre og begejstre over ting i tilværelsen, som andre mennesker for længst har vænnet sig til og regner for trivielle. Med en moralsk og politisk forståelse, der var baseret på respekten for den frie tanke, individualitet og kreativitet. Egenskaber af lige så vital betydning for det 21. århundrede, præget af globalisering - hvor succes er ligeså afhængig af menneskets kreativitet og individualisme - som det var tilfældet i begyndelsen af sidste århundrede, hvor Einstein var med til at føre os ind i den moderne tidsalder.

Change the text in the form below, then click on 'preview image'. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac Newton en James Clerk Maxwell. Albert Einstein College of Medicine is one of the nation’s premier institutions for medical education, basic research and clinical investigation. Albert Einstein College of Medicine is one of the nation’s premier institutions for medical education, basic research and clinical investigation. 10: Letters 1920 & Supplementary Letters 1909–1920 (English translation supplement) The theory of relativity usually encompasses two interrelated theories by Albert Einstein: special relativity and general relativity. Albert Einstein (14 March 1879 – 18 April 1955) was a German-born theoretical physicist who developed the theory of relativity, one of the two pillars of modern physics (alongside quantum mechanics). Albert Einstein nacque ad Ulma il 14 marzo del 1879 da una benestante famiglia ebraica, figlio di Hermann Einstein, proprietario di una piccola azienda che produceva macchinari elettrici, e di Pauline Koch. Albert Einstein Theory of Relativity, Physics: Albert Einstein's Theory of Special and General Relativity is explained by the Spherical Standing Wave Structure of Matter (WSM) in Absolute Space: Albert Einstein's Force Field Theory of Matter (Relativity) Caused by Changing Spherical In-Wave Velocity: Quotations Pictures Albert Einstein … Dynamic Einstein picture You can change the text on this image to whatever you like.