Kampen om ansigtet

Kampen om ansigtet
Forfatter:
ISBN:
9788763536974
Udgivet:
20. januar 2012
Sprog:

Id-fotografiet tjener ikke alene som et værktøj til kontrol i den politiske praksis, men har også gjort sin entré i kunsten, medierne og populærkulturen som et betydningsfuldt symbol på det moderne individ. Kampen om ansigtet afdækker dette hidtil forbigåede kapitel af den nyere kulturhistorie. Bogen analyserer id-fotografiet som et fælles afkom af den politiske praksis og den visuelle kultur. Forfatteren påviser, at id-fotografiet er en prægnant og magtfuld visuel fremstilling af identiteten, som staten og det afbildede individ hver især har stærke interesser investeret i: Id-fotografiet videregiver en række for myndighederne essentielle informationer om køn, race, klasse og personlige kendetegn, men hænger som en reproduktion af ansigtet også tæt sammen med individets forståelse af sig selv. Id-fotografiet er en del af en visuel kultur, hvor intet synes mere uomgængeligt end repræsentationer af ansigtet. Id-fotografiet er bogens konkrete analyseobjekt, men samtidig et greb, der baner vej for diskussioner af centrale moderne problemstillinger som national identitet, afkolonisering, terrorisme, frihedsrettigheder og social udgrænsning – problemstillinger, der sjældent bliver behandlet ud fra en visuel synsvinkel, selvom en sådan er af vital betydning for forståelsen af dem. Mette Mortensen, adjunkt ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

1. Generelt om 80erne. Det er fordi en gang imellem man får et produkt, som på grund af sit innovativ formel eller … Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den proletariske Revolution * * Den store franske Revolutions Betydning for Eftertiden Danske typografers organisations historie. Person, der føler sig seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af transpersoner, men som sædvanligvis betragter sig som heteroseksuelle. Cuba. Optegnelser for 1916.

a. I 'Nærkontakt' søger en række kendte danskere svar om deres nutid, fortid og fremtid i selskab med tre clairvoyante vejledere.