Nåden og den frie vilje

Nåden og den frie vilje
Forlag:
ISBN:
9788741004020
Kategori:
Udgivet:
22. december 2017
Sprog:

Er mennesket frit? Har det en fri vilje? Siden Augustin har bestemmelsen af forholdet mellem Guds nåde og menneskets frihed været et af de mest omdiskuterede temaer i teologien. Hvis mennesket er frit, betyder det så ikke, at det frelser sig selv, hvorved Guds frelsende nåde overflødiggøres og Guds magt er kraftesløs? Denne bog følger udviklingen i besvarelsen af dette spørgsmål fra Origenes i det 2. århundrede til Løgstrup i det 20. århundrede. Undervejs behandles de tænkere, som har haft størst betydning i dansk teologisk sammenhæng: Augustin, Luther, Kant, Hegel, Schleiermacher, Grundtvig, Kierkegaard, Barth og Løgstrup. Derudover behandles tænkere, som i vor tradition er blevet tildelt en mere tilbagetrukket rolle, men som har haft stor betydning for udviklingen af traditionen: Origenes, Bernhard af Clairvaux, Leibniz og Wesley.

LGJ Vekst og splittelser Læstadianismen har gjennomgått flere splittelser i det 20. Smyrna Oslo ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen. Smyrna Oslo kan nås på. Smyrna Oslo kan nås på. no. Syndefallet. Du har hørt at det er sagt at ikke jeg gjør noe uten at jeg har åpenbart mitt skjulte råd for mine tjenere profetene. Nå er vi frie - hør og gi akt. (Bildet er hentet via Wikimedia Commons og er i 'public domain'. Og den som ber som dette vil ikke lett gå lei,.