Håndbog om matematik i grundskolen

Håndbog om matematik i grundskolen
ISBN:
9788777067617
Kategori:
Udgivet:
28. februar 2013
Sprog:

Håndbog om matematik i grundskolen er tænkt som et redskab i det nødvendige arbejde med at udvikle og styrke undervisningen i faget matematik. Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med og er interesseret i læring og undervisning i matematik i grundskolen, dvs. studerende, pædagoger, matematiklærere, diplomstuderende og matematikvejledere. Et af bogens fokusområder er matematikvanskeligheder, og den vil derfor også være relevant for PPR-medarbejdere, psykologer og andre, der arbejder med elever i vanskeligheder i matematik.

Håndbogen omfatter syv temaer, som hver især behandles fra flere forskellige vinkler i to eller flere kapitler. 1. Matematik som fag - kapitel 1-4 2. Læring i matematik - kapitel 5-7 3. Undervisning i matematik - kapitel 8-15 4.

Vejledning og rådgivning - kapitel 16-19 5. Elever med særlige behov - kapitel 20-24 6. Læremidler - kapitel 25-26 7. It og matematik - kapitel 27-29 Kapitlerne er skrevet af en lang række forfattere med særlig interesse i og viden om netop deres område. Den nyeste forskning inddrages, og også relevant ny viden fra Sverige og Norge præsenteres, idet flere kapitler er skrevet af førende svenske og norske forskere.

I, & Krogh, T.

K. Lindhardt og Ringhof udgiver skønlitteratur og faglitteratur. Allan Holmgren. Herunder kan du se, hvilke initiativer Egmont Fonden har støttet. Clifford, Debby Cryer. Thelma Harms, Richard M. Dansk udgave af Bylander, H.

Alinea er Danmarks førende undervisningsforlag til grundskolen. K. Carlsen udgiver alle typer.