Instruments of Devotion

Instruments of Devotion
ISBN:
9788779349612
Kategori:
Udgivet:
22. november 2007
Sprog:

Redigeret af Henning Laugerud og Laura Katrine Skinnebach. Sekulariseringen af den vestlige kultur er om ikke en myte, så betydeligt overvurderet. I dagens aktuelle debatter om religiøsitet, anerkender langt de fleste kristendommens indflydelse på Europas historie, filosofi og kultur. "Instruments of Devotion" er en tværfaglig antologi skrevet af internationalt anerkendte forskere fra The European Network on the Instruments of Devotion, ENID, og i 11 artikler fokuseres specifikt på de instrumentielle aspekter af andagt og fromhedspraksis i perioden fra det 14. århundrede og frem til i dag. Artiklerne diskuterer relationen mellem den materielle kultur og det religiøse liv; hvordan musik, bønnebøger, litteratur og billeder har udtrykt og intensiveret fromhed og pietet i den kristne kultur i et historisk perspektiv.

Antologiens mange forskelligartede indgangsvinkler spænder fra middelalderens visuelle teorier til postmodernismens perspektiver på katolicismen og illustrerer således det komplekse mønster af ændringer, kontinuitet og sammenhænge i den europæiske kultur- og pietetshistorie.

Complete your Sheila & B. 2 by Emam & Friends on Amazon Music. Define devotion. ENID stands for European Network on the Instruments of Devotion. artefacts and other instruments of piety. Accessibility Help. And the women sang to one another as they made merry,. View Academics in European Network on the Instruments of Devotion on Academia. The European Network on the Instruments of Devotion.