Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde

Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788741261775
Udgivet:
1. september 2015
Sprog:

Anerkendelse er et centralt tema i socialt arbejde, hvor både mødet mellem borger og myndighed og mellem system og fagprofessionel rummer muligheden for anerkendelse og omvendt en risiko for manglende anerkendelse. Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde sætter fokus på anerkendelsens betydning og bygger på kvalitative interview med sociale praktikere, socialfaglige og politiske ledere samt på analyser af journaloplysninger. Inspireret af den tyske filosof Axel Honneths anerkendelsesteori argumenterer Peter Høilund og Søren Juul for, at anerkendelse bør være et normativt ideal for praktisk socialt arbejde. Samtidig viser de, at idealet er langt fra de sociale realiteter, og at dømmekraften i institutionerne og i det konkrete møde mellem system og borger ofte har begrænset sans for anerkendelsens betydning. Siden udgivelsen af første udgave i 2005 er bogen blevet en klassiker på sit område, og de problemer, den pegede på dengang, er ikke blevet mindre i de mellemliggende år – snarere tværtimod. Denne nye udgave er gennemgående ajourført og suppleret med to nye kapitler om hhv. anerkendelsesbetingelser i konkurrencestaten og den betydning, manglende anerkendelse har for de offentlige institutioner Peter Høilund er dr.

scient.soc. og professor emeritus fra Roskilde Universitet. Søren Juul er dr.scient.soc. og lektor ved Aalborg Universitet, Institut for sociologi og socialt arbejde.

Læs om din typiske reaktion på en psykopat - og hvad du kan gøre ved det. Klavs Birkholm SAMTALE MED FRANCIS FUKUYAMA: ANERKENDELSE ER ANDET OG MERE END EN RETTIGHED Kompetenceudvikling og kurser i medarbejdernes personlige udvikling har i en årrække været løsningen på udsigten til røde tal på bundlinjen på landets private og … Søg Alle årgange Facebook BUPL.

Læs om din typiske reaktion på en psykopat - og hvad du kan gøre ved det. 110,- + porto BESTIL (skriv din adresse på mailen - husk evt. Kr. dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. EAN) 150 - juli 2017.

Tilbudet er uvisiteret, dvs. Artiklen 'Socialt inkluderende praksisanalyse' er forfattet af Carsten Pedersen og kan frit læses på omsigt. EAN) 150 - juli 2017. Utroskab > Årsager > 6 typer af parforhold med risiko for utroskab • Hvorfor opstår der utroskab.