Udbud af offentlige kontrakter

Udbud af offentlige kontrakter
Forfatter:
ISBN:
9788757493535
Kategori:
Udgivet:
1. september 2010
Sprog:

Denne bog handler om udbud af kontrakter vedrørende offentlige anskaffelser i Danmark, hvis regler om emnet på afgørende måde er bestemt af EU-retten. Der er tale om et dynamisk område i hastig udvikling. På EU-niveau blev der vedtaget et almindeligt direktiv om udbud i 2004 (2004/18/EF ), der tilpassede udbudsreglerne til udviklingen på EU s indre marked, og en ændring af kontroldirektiverne i 2007 (2007/66/EF ), der i Danmark er implementeret ved vedtagelse af kontrolloven, der trådte i kraft den 1.7.2010.

Lissabon-Traktaten trådte i kraft den 1.12.2009, hvilket i nogen grad placerede det indre marked og dermed udbudsreglerne i en ny retlig kontekst. Udbud af offentlige kontrakter, der nu foreligger i 4. reviderede udgave, giver en generel fremstilling af, hvad der i lyset af EU-reglerne er gældende dansk udbudsret efter gennemførelsen af Lissabon-Traktaten og kontrolloven. De hovedspørgsmål, der undersøges, er hvilke frihedsgrader ordregivende myndigheder har til at bestemme, om de vil indgå kontrakter, og til i givet fald at indgå kontrakter med hvem de vil, hvordan de vil og med det indhold de vil, samt hvilken retsbeskyttelse aktuelle og potentielle tilbudsgivere har i denne forbindelse.

Bror Fryser jeg Posted by MartinMon, September 15, 2014 15:04:03. Nature Energy-koncernen har indgået aftale med Energi Fyn om et frasalg af den del af Nature Energy. 26. EU´s udbudsregler skal sikre, at der er fri og lige konkurrence, når det offentlige køber ind. Her på siden kan du finde viden om ansvarlige indkøb og få konkrete input til hvilke krav, du kan stille i dit udbud. Faglig nyhed; 04. SKI laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige og afløfter udbudspligten. Kontrakter Vi rådgiver offentlige myndigheder og virksomheder i alle faser af kontraktindgåelse fra forhandlingsfasen til den endelige kontrakt og mens. Servicetekst Hovedgruppe 88 omfatter bl. Kontrakter Vi rådgiver offentlige myndigheder og virksomheder i alle faser af kontraktindgåelse fra forhandlingsfasen til den endelige kontrakt og mens. Nature Energy frasælger markedsforretningen.