Lovsamling 2017 - Jura 1. år

Lovsamling 2017 - Jura 1. år
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788757436716
Kategori:
Udgivet:
4. august 2017
Sprog:

Lovsamlinger er nyttige redskaber, udarbejdede med henblik på understøttelse i undervisningen på første år af jurastudiet hhv. ved Aalborg Universtet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Lovsamling 2017 – Jura 1. år indeholder de love, som benyttes på 1.

års-fagene, og dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Studerende på KU og AAU skal dog supplere med forlagets lovsamling i strafferet, der behandler områder som Bruxelles I Forordningen, retsplejeloven og straffeloven. Alle love er konsoliderede og ajourførte med seneste ændringer pr. 1. juli 2017. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer. Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn til bogens overskuelighed.

Lovene er optrykt alfabetisk efter lovens kaldenavn i dagligt sprogbrug lige fra Adoptionsloven til Ægteskabsloven og dets retsvirkninger. Mest omfattende er afsnittene Kreditaftaleloven og Folketingets forretningsorden, og flere love fremgår i form af uddrag. Mere centralt i bogen står Grundloven, Danske Lov og Aftaleloven. Lovsamling 2017 - Jura 1. år er en del af serien Lovsamlinger 2017, som består af flere relevante og opdaterede lovsamlinger, der hver især er specielt udarbejdet til studerende. Praktikere vil også få glæde af lovsamlingerne i form af et opslagsværk og opdateret regelgrundlag. Indholdet i lovsamlingerne er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. IndholdsoversigtAdoptionsloven Aftaleloven Arveloven Børneloven Danske Lov (uddrag) Deponeringsloven Dødsboskifteloven Erstatningsansvarsloven Erstatningsansvarsbekendtgørelsen Folketingets forretningsorden Forbrugeraftaleloven Foreningsfrihedsloven Forsikringsaftaleloven (uddrag) Forældreansvarsloven Fremtidsfuldmagter, lov om Færdselsloven (uddrag) Gældbrevsloven Grundloven Handelsagentloven Hundeloven Hæftelse for børns erstatningsansvar, lov om Kommissionsloven Konkursloven (uddrag) Kreditaftaleloven Købeloven Lejeloven (uddrag) Menneskerettighedskonventionen Ministeransvarlighedsloven Pensionsopsparingsloven Registreret partnerskabslov (gammel) Retsplejelov (uddrag) Rigsretsloven Tinglysningsloven Undersøgelseskommissionsloven Værgemålsloven Ægtefælleskifteloven Ægtefællepensionsloven Æ1 Ægteskabsloven Æ2 Ægteskabets retsvirkninger Æ# Ægtefællers økonomiske forhold

2017. Jura 1.

295-305. år. Side 1 / 1. års-fagene, og dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel … Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. Afgræns søgningen 1. Lovsamling 2017 - Jura 1.