Fagdidaktik i dansk

Fagdidaktik i dansk
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788771188028
Udgivet:
23. oktober 2017
Sprog:

Dansk er det centrale fag i danske skoler og på ungdomsuddannelserne. Siden 1900-tallet har det også haft status som dannelsesfag i grundskolen og gymnasiet. Og selv om dannelsesbegrebet skifter betydning, yder faget dansk forsat et vigtigt bidrag til elevernes dannelsesprojekt – også i det 21. århundrede. Fagdidaktik i dansk indbyder til en nytænkning af faget – men med respekt for traditionerne. Forfatterne viser, hvordan fagets didaktiske rationale på én gang kan fornys og fastholdes. De tager udgangspunkt i en række cases og bringer dermed læseren tæt på konkret praksis, ligesom casene fungerer som en prisme for afsøgning af overordnede fagdidaktiske perspektiver. Kapitlerne handler om: litteratur og kulturskriftlighed og skrivedidaktikmundtlighed og mundtlige tekstermedier, tekst og tegn.Bogen udkommer i serien Didaktik, en række af didaktikbøger til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt lærerstuderende. Forfatterne er Ellen Krogh, Nikolaj Elf og Tina Høegh, alle ansat på SDU, samt Helle Rørbech, ansat på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU.

dk Jeg arbejder med musikpædagogisk forskning og udvikling (FoU) med. mail(at)finnholst. St. Velkommen til mit website Finn Holst Ph. Et læserbrev er et kort skriftligt indlæg i et medie, som indeholder dit eget synspunkt på et emne, en sag, en hændelse el.

31/1 udkommer Orbit B htx/eux som iBog i en ny udgave, der passer til læreplan 2017. dk www. For de fleste elever er skolestarten og dermed også læseindlæringen forbundet med stor glæde.