Samlede poetiske skrifter: 1

Samlede poetiske skrifter: 1
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788711828229
Kategori:
Udgivet:
28. marts 2018
Sprog:

Første bind af "Samlede poetiske skrifter" indeholder værkerne: Med Kul og Kridt; Digte (heri: "Engelske Socialister"); I Storm og Stille; Dæmpede Melodier. Holger Drachmann, 1846-1908, dansk maler og forfatter med et omfattende og alsidigt virke, som blev til igennem et rastløst og broget livsforløb, der ofte bragte ham i offentlighedens søgelys. Ud over diverse litterære værker talte produktionen teaterstykker og journalistik, illustrationer og malerier. Han betragtedes som en af Det Moderne Gennembruds ledende mænd. Dog karakteriserede Georg Brandes med en slet skjult kritik Drachmanns litterære arbejde som "flyvesandsagtige", idet det på sin vis var uden de store faste standpunkter. Holger Drachmann kritiserede på sin side i stigende grad det moderne gennembruds radikalisme, hvilket førte til et brud med Brandes-kredsen og en flirt med mere konservative kredse. I individualismens navn og muligvis på baggrund af den ofte rodløse livsstil kom det senere til et opgør med det borgerskab, der havde forskrevet sig til materialismen og samfundets vedtagne normer. Drachmann udviklede i sit forfatterskab en moderne, impressionistisk prosastil i en levende skildring af storbyens liv, og i forbindelse med hans 60-års fødselsdag blev store dele af det meget læste forfatterskab udgivet i samlingen Samlede poetiske Skrifter.

Welhavens far, Johan Ernst Welhaven, var sønn av Johan Andreas Welhaven (1775-1828) og Elisabeth Margrethe Woltmann , begge fra. Det er såmænd ordsprog som er blevet omskrevet eller kombineret for at - så at sige - tviste det hen i en morsom. I Oehlenschlägers forfatterskab er der to hovedværker: Aladdin, som er en del af dobbeltbindet Poetiske Skrifter I-II, og Digte 1803. Til København. Den oprindelige understøttelse såvel for. Omskrevne ordsprog. Infanzia. βιβλία biblia 'bøger') er betegnelsen for de grundlæggende kanoniske skrifter i jødedommen og kristendommen. At Andersen i 1819 begav sig alene ud i verden for, som han troede, at gøre sin lykke i København uden at kende en sjæl dér, er blevet.