Africa proconsularis. Historical conclusions

Africa proconsularis. Historical conclusions
ISBN:
9788772888286
Udgivet:
1. december 2000
Sprog:

I perioden fra 1988 til 1991 gennemførte Københavns Universitet, Institut for Historie i samarbejde med Nationalmuseet og det nationale tunesiske arkæologiske institut (INP) en stort anlagt landskabsundersøgelse i området omkring Zaghouan i Tunesien. Formålet med dette - projekt Africa proconsularis - var, at undersøge de økonomiske og sociale relationer mellem en antik, romersk by (Segermes) og dennes opland. Midlet var en survey eller markvandring, hvor alle arkæologiske rester fra romersk tid blev undersøgt og registreret i et område på ca. 400 kvadratkilometer. Man undersøgte bl.a. omkring 100 antikke landejendomme for at se nærmere på landbruget (korn og oliven), hydrauliske installationer som cisterner og akvadukter og endeligt blev store dele af den antikke by, Segermes, i centrum af området delvist udgravet. Resultaterne af disse undersøgelser foreligger i de to første bind, som er udkommet, medens konklusionerne og perspektiverne er beskrevet i det tredje bind. Det lykkes romerne at skabe et meget stabilt og økologisk velafbalanceret samfund, hvis styrke afspejles i, at det eksisterede næsten uændret i over 400 år. Paradoksalt nok var dette samfund ikke desto mindre meget modsætningsfyldt med store forskelle mellem fattig og rig, mellem bønder og herremænd, mellem romere og de lokale berbere og fønikere og mellem by og land. Hvad var - med disse forudsætninger - forklaringen? "Hvem kan være så dvask og doven, så han (eller hun) ikke vil lære at kende hemmeligheden bag skabelsen af et stabilt samfund", skrev den græske historiker Polyb (2.

århundrede før Kristi) om det romerske imperium. På overgangen til et samfund, som på mange måder kan minde om det romerske, har antikforskerne forsøgt at give et svar.

The geographic entity North Africa has … V. We are led still further back by the Greek versions originating in the second century. We are led still further back by the Greek versions originating in the second century. Afghanistan: Land of the Afghans [Arachosia / Khorasan / British South Asia / Southern Turkestan] North Africa: North Africa, region of Africa comprising the modern countries of Morocco, Algeria, Tunisia, and Libya. It is commonly read at the end of the liturgical year, for it bespeaks the end of, and passing qualities of all things of this world. It is commonly read at the end of the liturgical year, for it bespeaks the end of, and passing qualities of all things of this world. It is commonly read at the end of the liturgical year, for it bespeaks the end of, and passing qualities of all things of this world. The most valuable is Aqulia s, as it was based upon the Hebrew text, and rendered it to the letter, with the greatest fidelity, thus enabling us to draw reliable conclusions as to the condition of the original. Sources for these pages. Afghanistan: Land of the Afghans [Arachosia / Khorasan / British South Asia / Southern Turkestan] North Africa: North Africa, region of Africa comprising the modern countries of Morocco, Algeria, Tunisia, and Libya. Sources for these pages.