Effektivitet i sundhedsvæsenet

Effektivitet i sundhedsvæsenet
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788762811362
Kategori:
Udgivet:
16. april 2012
Sprog:

Der er i øjeblikket en stærkt stigende interesse for produktivitet, effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor – specielt indenfor hospitalssektoren.

I den forbindelse har den amerikanske forsker Gittells epokegørende arbejder vakt meget stor interesse i Danmark. Gittell har det sidste års tid flere gange været på foredragsturne i Danmark for at inspirere med sine forskningsresultater, og på den baggrund har Munksgaard besluttet at oversætte hendes mest berømte bog High Performance Healthcare til dansk. Jody Gittells forskning stiller skarpt på samarbejdet mellem forskellige faggrupper på arbejdspladsen. Hendes centrale budskab er, at det ikke er nok, at de ansatte er dygtige til deres fag – de skal også kunne samarbejde med hinanden på tværs af faggrænser. Godt samarbejde er først og fremmest kendetegnet ved hhv. fælles sprog, fælles mål og gensidig respekt. Gittell viser, at det kan på én gang kan lade sig gøre at optimere tre ting, nemlig 1. Kvalitet og produktivitet i ydelserne 2. Patienttilfredshed 3. De ansattes trivsel og arbejdsmiljø Disse tre faktorer kaldes ofte "Den stærke trekant", fordi faktorerne til stadighed påvirker hinanden i en positiv retning, når arbejdspladsen først er inde i en god udvikling. Organisationer, der ønsker at styrke samarbejde, trivsel, kvalitet, produktivitet og brugertilfredshed må revurdere arbejdsgangene for det samlede personale. Bogen viser hvorfor og hvordan.

der skal leveres på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Forfatter: Jody Hoffer Gittell, Titel: Effektivitet i sundhedsvæsenet, Pris: 242,95 kr. Der er i øjeblikket en stærkt stigende interesse for produktivitet, effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor - specielt indenfor hospitalssektoren. Kulturen skal Værdi for patienten – styring efter effektivitet og gode resultater i sundhedsvæsenet Tema: OK18 6,7% - et tilbud, der godt kunne afslås. fokus på effektivitet og. Der er i øjeblikket en stærkt. hvis man ikke samtidig ser på sygehusenes effektivitet i forhold til at behandle mange. Overordnet vil projektet herved skabe en større effektivitet i Sundhedssektoren. Kvalitet og effektivitet Visionen betyder, at sundhedsvæsenet i Region Sjælland flytter sig mod at sundhed i højere grad skal leveres på borgernes præmisser.