Arbejdsmedicin i praksis

Arbejdsmedicin i praksis
Forlag:
ISBN:
9788762812024
Kategori:
Udgivet:
27. marts 2013
Sprog:

Bogens tekst er en gennemgang af arbejdsmedicinen som den folder sig ud nu til dags. Siden arbejdsmedicin opstod som moderne speciale i 70'erne, er det fysiske arbejdsmiljø bedret væsentligt bl.a. gennem indførelse af Arbejdsmiljøloven. Rent arbejdsbetingede sygdomme er derfor nu sjældne, og arbejdsmiljøet er snarere en faktor blandt mange, der kan skade eller fremme sundheden for en bestemt person. Denne bog præsenterer et tidssvarende syn på arbejdsmedicinen som en praktisk disciplin, der dels sætter fokus på arbejdsrelaterede sygdomme, men i høj grad også fokuserer på arbejdets og arbejdspladsens muligheder for decideret at fremme den enkeltes sundhed samt vigtigheden af at bevare en tilknytning til arbejdslivet trods evt. sygdom. Den moderne arbejdsmedicins formål er således både at hjælpe mennesket på arbejdspladsen og at hjælpe arbejdspladsen med at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte. Bogen kan anvendes som lærebog på medicinstudiet.

Den formidler praktisk orienterede anvisninger og tanker til inspiration for både arbejdsmedicinere, praktiserende læger og hospitalslæger, der har mod på at inddrage arbejdsmedicinske perspektiver i deres kliniske praksis.

Her findes information om specialet Almen medicin. Her findes information om specialet Almen medicin. IV inddrager både medarbejdere og ledelse. Principper for behandling af personoplysninger, artikel 5 og artikel 6, stk. 4 3. 4 3. Præsentation. Introduktionsuddannelsen : Hoveduddannelsen: For tutorlæger: Uddannelsesforløb 2013-2017 … Rettigheder, brugerinddragelse, kvalitet og klagemuligheder Kontaktperson, ventetider, fritsygehusvalg, kvalitetstal, dit medansvar ; Se dine data Integreret Voldsforebyggelse (IV) er en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen. IV inddrager både medarbejdere og ledelse. 1.