Søg på nettet

Søg på nettet
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788702227611
Kategori:
Udgivet:
19. januar 2017
Sprog:

Søg, vurder, brug Guiden understøtter informationssøgningens tre faser, og hjælper eleverne til at optimere deres søgeproces, forholde sig kildekritisk, og sortere og udvælge relevant materiale. Undervejs er der små oplæg til praktiske opgaver, og der samles op på de vigtigste pointer, så det bliver nemt for eleven at bruge bogen på egen hånd i arbejdet med informationssøgning.

Jeg vil med tiden flytte disse kirkegårde over under Dk-gravsten, d. Links, noter, artikler, kompendier mv.

Søkortene er gamle, og sejloplysningerne er ikke længere korrekte. Find telefonnumre og adresser på firmaer og personer. Her er Glostrup Skoles vision. Bådbasen er hele Danmarks bådportal hvor købere og sælge af brugte både og nye både mødes. Søg efter services, produkter, kontaktinformation, kort, ruteplan og gadefotos. Webguiden Frankofil handler om Frankrig, det franske samfund og turisme i de franske regioner. Søg hurtigt og direkte via kategorierne ovenfor, eller få et samlet overblik over danske jobsider og -baser nedenfor. Søg mellem 18.