Protreptik i praksis

Protreptik i praksis
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788757434552
Kategori:
Udgivet:
19. juni 2015
Sprog:

Protreptikken er en filosofisk inspireret samtaleform, som i de senere år har markeret sig stærkere og stærkere i offentlige organisationer og i det private erhvervsliv som et alternativ og supplement til bl.

a. coaching, mentoring og rådgivning m.m. Det var Aristoteles, der først anvendte protreptikken i antikkens ledelsesakademi. Protreptikken genopstod i nutiden via professor Ole Fogh Kirkeby på Copenhagen Business School. Her blev protreptikken systematiseret, nuanceret og integreret i det moderne arbejdsliv.

Metoden har støt og roligt udviklet sig som en kunst, en disciplin og som et professionelt samtaleredskab inden for ledelsespraktikken, og i bredere forstand som inspiration og tillæg inden for terapeutiske, coachende og rådgivende processer. Bogen guider læseren til at komme godt i gang med metoden, og belyser hvordan man opretholder en abstrakt og reflekteret dialog, samt hvilket udbytte der er at hente i de protreptiske processer. PROTREPTIK I PRAKSIS henvender sig til dem, der: - Aldrig har prøvet protreptik – og knapt nok kan udtale ordet. - Har stiftet bekendtskab med protreptik – men har svært ved at komme i gang med det i praksis. - Har nogen erfaring med protreptik – og brug for ny inspiration og nye redskaber.

PROTREPTIK I PRAKSIS inviterer læseren ind i en række øvelser og grundlæggende arbejdsmetoder inden for protreptikken. IndholdsoversigtForordIntroduktion: Fra bekendelse til erkendelseDel 1: Logikken i protreptikken – hold styr på begrebet i dialogenDel 2: Patetikken i protreptikken – stem i med begrebet i dialogenDel 3: Etikken i protreptikken – bliv til gennem begrebet i dialogenDel 4: Dialogisk kapacitet i praksis Litteratur

Guli werther shared. Social Share. Første del beskæftiger sig med den teoretiske baggrund for protreptikken, mens anden del beskriver den vellykkede praksis for, hvordan man opbygger en protreptisk samt Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, Vestsjalland, Denmark. Vi mødes 4 x årligt, hvor vi møder forskellige filosoffer, træner protreptik og. Protreptik kaldes også ”kongespejlet”,. bog-ide. Protreptik i praksis | Kim Gørtz og Mette Mejlhede View Flemming Toft’s profile on LinkedIn,. Stort online udvalg af bøger, CD'er & ….