Skolens rummelighed

Skolens rummelighed
Forfatter:
ISBN:
9788778421630
Kategori:
Udgivet:
31. januar 2005
Sprog:

Skolens rummelighed består af artikler, der over en længere årrække er publiceret i forskellige fagblade.

Hver artikel stiller med sin synsvinkel det spørgsmål til skolen, om den nu også har tænkt sig at varetage undervisningen for alle børn. Hvordan behand­ler skolen de børn, der har svært ved at lære eller svært ved at begå sig? Er skolens bænk så bred, at der er plads til alle, eller bliver nogle børn skub­bet ned af den og ud af fællesskabet? Der peges på en række nødvendige forandringer. Det kræver imidlertid hverken en ny skolelov, nye lærere eller helt andre fysiske rammer for skolens virksomhed. Lærere, forældre og de lokale skolemyndigheder kan (bare) beslutte, at skolens indhold kommer til at omfatte en stor bredde af udfordringer og krav.

En bredde, hvor arbej­det med læsning og matematik følges ad med brugen af krop, sanser og følelser, og med stor vægtning på skolearbejde og faglig læring i det sociale fælles­skab. Mogens Hansen, f. 1936. Lærer, har undervist i folkeskolen og åndssvageforsorgen. Cand.pæd.psych. og ledende skolepsykolog 1968-98. Adjungeret professor, Danmarks pædagogiske Universitet. Han er i øvrigt forfatter til adskillige bøger om skole og undervisning.

Forlagsserien om mesterstykker Ideen er at lade fremtrædende danske og udenlandske forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab udvælge 3-8 artikler, som med rette kan kaldes mesterstykker, og som har haft afgørende indflydelse på et områdes udvikling eller lign. Herudover skriver forfatteren en indledende artikel, som begrunder valget og sætter artiklerne ind i en kontekst i forbindelse med forfatterens eget og andres arbejde. Skolens rummelighed - intelligenser, undervisning og læring 2. udgave Af Mogens Hansen 128 sider, ill. Billesø & Baltzer

ELEVER: Succeskriterier: – Børnene er glade for deres skole – Børnene lærer noget Respekt, anerkendende adfærd og rummelighed er vores værdier, som efter vores opfattelse bidrager til at skabe en god arbejdsplads for alle; dvs. Velkommen til informationsaften på NE Vi oplever i øjeblikket stor tilgang til vores skole og vi er allerede langt med optagelserne til skoleåret 2018-2019 – men. Selv om det kun er den 19.

Generel information Skolens formål Skolens formål er at drive en uafhængig privat grundskole fra 0. Elever, der ønsker optagelse på Mentiqa Nordjylland, skal indledningsvis til en optagelsessamtale med skolelederen. OG. Faglighed, fællesskab og rummelighed er tre af vores kerneværdier, som hver på deres måde spiller en afgørende rolle for vores måde at drive skole på. Målgrupper af børn og unge på Søbæk. Vores filosofi her på skolen er klar – og vi lever og arbejder efter den dagligt Kertemindeegnens Friskole bygger på de frie skoletanker, og skolens holdninger og. Du er også meget velkommen til at kontakte os og aftale et besøg hos os. PUC tilbyder en 4-årig psykoterapeut uddannelse i København.