Sundhedspleje

Sundhedspleje
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788771183702
Kategori:
Udgivet:
20. februar 2015
Sprog:

Sundhedsplejersken skal vejlede og hjælpe familier med spædbørn ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger om småbørnspleje. Hvordan gør hun det, uden at familien oplever det som tvang og kontrol? 95 % af nyslåede forældre vælger at takke ja til tilbuddet om besøg af en sundhedsplejerske. Det private rum, sundhedsplejersken træder ind i umiddelbart efter fødslen, er ofte mættet af følelser, tvivl og ikke mindst en helt ny kropslighed. I denne intime sfære er forældre og barn modtagelige over for påvirkning udefra. Denne bog undersøger, hvordan forestillinger om det gode og sunde børne- og familieliv formidles og forhandles forældre og sundhedsplejerske imellem. Bogen tager udgangspunkt i et subtilt magtbegreb inspireret af Michel Foucault, hvor magt og påvirkning er snævert forbundet med hjælp og omsorg.Bogen bygger på et omfattende empirisk materiale bestående af etnografisk feltarbejde, interview og fokusgruppesamtaler fra forfatterens undersøgelser i en nordjysk kommune. Her er ny indsigt at hente for sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper med tæt borgerkontakt samt læsere med generel interesse for magtrelationer i velfærdsprofessionerne. Oline Pedersen er adjunkt ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde ved Aalborg Universitet.

Det betyder at familier med størst behov for støtte, tilbydes mest sundhedspleje. Læs mere her Atlas bærer ikke blot hovedet, den fremmer også---hvis den er i en optimal position---de rolige, ubesværede selv-helbredende kræfter, og dermed den fysiske og mentale balance, såvel som menneskers indbyggede helbredelse.

Generel meta description, hvis ikke der er udfyldt en på siden og manchet også står tom. Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. GFU betyder meget for mig, og jeg betragter det som et hjem. Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. Familier med særlige problemer tilbydes hjemmebesøg efter behov til barnet starter skole. Det betyder at familier med størst behov for støtte, tilbydes mest sundhedspleje. Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn.

OK Læs mere Læs mere Umiddelbart efter fødslen af dit barn, bliver du kontakten af sundhedsplejen, som har forskellige tilbud til nybagte forældre.