Giorgio Agamben

Giorgio Agamben
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788792600035
Kategori:
Udgivet:
4. oktober 2012
Sprog:

GIORGIO AGAMBEN er en af de mest originale og indflydelsesrige nulevende filosoffer. Med en vidtfavnende belæsthed leverer han overraskende og innovative perspektiver på blandt andet klassiske og moderne filosofiske traditioner, Kristen teologi, retorik såvel som på aktuelle kulturelle og politiske problemer og udfordringer.

Agambens nuancerede tolkninger har stor indflydelse, som rækker langt udover den brede vifte af humanistiske fag, hvor han allerede er blevet fast pensum. Eva Geulen fører læseren igennem mange af de centrale temaer, der dominerer Agambens tænkning samt den store spændvidde i hans intellektuelle referencepunkter, hvor særligt Walter Benjamin spiller en afgørende rolle. Introduktionen lægger en særlig vægt på Homo Sacer-projektet og dets centrale begreber som det nøgne liv, suverænitet, bio-politik, undtagelsestilstand, vidnesbyrd samtidig med, at det betones, hvordan disse temaer kan anes i Agambens tidlige værker.

Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (Meridian: Crossing Aesthetics) [Giorgio Agamben, Daniel Heller-Roazen] on Amazon. Sign up for email. Capróni, Giorgio. Also available on web site: online catalogs, secure online ordering, excerpts from new books. Homo sacer (Latin for 'the sacred man' or 'the accursed man') is a figure of Roman law: a person who is banned and may be killed by anybody, but may not be sacrificed. Giorgio Agamben (1942) si laurea nel 1965 presso l'Università di Roma con una tesi sul pensiero politico di Simone Weil. Toute la littérature et le livre avec L'Obs. *FREE* shipping on qualifying offers. - Poeta italiano (Livorno 1912 - Roma 1990). It features original, full-length papers as well as research reports and. An excerpt from State of Exception by Giorgio Agamben.