Vandforsyning

Vandforsyning
ISBN:
9788757133400
Kategori:
Udgivet:
27. juni 2014
Sprog:

"Vandforsyning" henvender sig til alle, der har brug for at orientere sig om problemstillinger og tekniske løsninger indenfor vandindvinding og vandforsyning. Den nødvendige teori er grundigt forklaret og illustreret med mange figurer og praktiske eksempler. Et omfattende stikordsregister gør bogen let at slå op i og mange referencer gør det muligt altid at finde frem til yderligere oplysninger om emnerne. Bogen er således anvendelig både som lærebog på de videregående uddannelser og som håndbog for den praktiske vandværksmand eller den projekterende ingeniør.

Regulativet træder i kraft den 1. a. Vandbehandingsanlæg og. Birkerød Vandforsyning forsyner den nordlige del af Rudersdal kommune (tidl.

Harlev-Framlev Vandforsyning I/S blev stiftet i 1988, da områdets to eksisterende vandværker blev sammenlagt. Hjerting El- og Vandforsyning ønsker med denne hjemmeside at give forbrugerne en bred orientering om forsyningsforholdene for el og vand i Hjerting. Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse. Birkerød kommune).