Boliglejeret

Boliglejeret
Forfatter:
ISBN:
9788761937339
Kategori:
Udgivet:
16. oktober 2015
Sprog:

Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse. Bogen er opdelt i følgende kapitler:Lejelovgivningen og dens anvendelsesområdeLejeaftalen Udlejers ydelse Lejers brug af det lejede Betalinger i lejeforhold Lejefastsættelse og -ændring Forbedringer og forbedringsforhøjelser Leverancer fra udlejer Beboerrepræsentation Succession Lejeaftalens ophør Fraflytning Lejers misligholdelse Udlejers misligholdelse TvisteløsningI forhold til 1. udgaven fra 2008 er bogen - udover at være opdateret - udvidet med 5 nye kapitler. Disse er kapitel 7 om forbedringer og forbedringsforhøjelser, kapitel 8 om leverancer fra udlejer, herunder om varme- og vandregnskaber, kapitel 9 om reglerne for beboerrepræsentation, kapitel 10 om succession på såvel udlejer som lejerside samt kapitel 15 om tvisteløsning ved huslejenævn og boligretter. Gennem hele bogen analyseres og systematiseres den meget righoldige retspraksis på området, og de ændringer af lejelovgivningen, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2015, er naturligvis indarbejdet. Om forfatterneBogens forfattere er professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet, og højesteretsdommer Niels Grubbe.

Gangsted Advokatfirma er det eneste danske advokatfirma med speciale indenfor fast ejendom, der er medlem af IR Global – et netværk af. dk Advokatfirmaet Moosmand er en virksomhed bestående af advokater og jurister med stor erfaring og specialisering inden for privatret. december vedtog folketinget en ændring til lejeloven, der åbner op for en øget digital kommunikation i lejeforhold. dk Tlf. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Den 14.

Medlem af IR Global. Den 14. december vedtog folketinget en ændring til lejeloven, der åbner op for en øget digital kommunikation i lejeforhold. Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region. Kurser og uddannelser hos Jurainstituttet giver dig høje faglige kvalifikationer, højere jobsikkerhed og dermed bedre muligheder for at nå dine mål i livet.