Erhvervsøkonomi - for alle

Erhvervsøkonomi - for alle
Forfatter:
ISBN:
9788793562028
Kategori:
Udgivet:
1. maj 2017
Sprog:

Erhvervsøkonomi – for alle, er en ny og stærkt opdateret afløser for bøgerne Virksomhedsøkonomi og Erhvervsøkonomi, som gennem næ­sten 25 år, blev udgivet på Erhvervsskolernes Forlag (det nuværende Praxis). Erhvervsøkonomi – for alle, udgives nu på Forlaget Solhøj, hvilket gi­ver en lang række fordele. Udover en lavere pris, vil bogen også fin­des både som en traditionel papirbog, og som E-bog. Teoribogen og opgavebogen er ligeledes blevet adskilt, da mange kø­ber bogen, som et opslagsværk og dermed ikke gør brug af opgavede­len. Bogen dækker fagplanen i Erhvervsøkonomi på Akademiuddannelsen, samt en lang række andre grundlæggende erhvervsøkonomiske uddan­nelser. Erhvervsøkonomi – for alle fortsætter de pædagogiske principper, som har kendetegnet dens forgængere, med margintekster, som i letforståe­ligt sprog forklarer fagudtryk og vanskelige vendinger i stoffet. Bogen anvender også stadig en gennemgående case omhandlende Pa­raplyproducenten U.M. Brella, som gør det meget mere enkelt at for­stå regneeksemplerne. Da denne bog udgives på forfatterens eget forlag og ved hjælp af mo­derne trykketeknologi, som muliggør økonomisk produktion af mindre oplag, vil der også være mulighed for at få lavet specialtilpassede ud­gaver, hvor f.eks. underviserens eget materiale bliver tilføjet bogen, el­ler udgave med virksomhedsspecifikt indhold. Kontakt forfatteren på [email protected], for at høre nærmere om disse muligheder.

Opgavebog til Erhvervsøkonomi - for alle (Forfatter: Jan Pedersen, Forlag: Solhøj, Format: Limryg, Type: Bog, ISBN: 9788793562004) Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag valgfag i STX.

For dig, der ønsker en bred erhvervsøkonomisk kompetence. Der er tale om det indledende kursus i erhvervsøkonomi. hvor du i og omkring Søauditorierne i Universitetsparken har mulighed for at møde alle vejledere på tværs af uddannelserne. Med Erhvervsøkonomi får du redskaberne til at analysere og optimere de økonomiske processer på din.

Forlaget Solhøj.

På dansk. 10 viser de eksterne forhold i omgivelserne, som. God ledelse af vore virksomheder og offentlige institutioner gavner os alle. Aalborg Universitet behandler alle dine oplysninger med. Forudsætninger For at deltage i erhvervsøkonomi C skal du have forudsætninger svarende til 10.