Adfærdsproblemer i ældreplejen

Adfærdsproblemer i ældreplejen
Forfatter:
ISBN:
9788771582017
Kategori:
Udgivet:
24. april 2015
Sprog:

Hverdagen på mange demenscentre og plejehjem er til tider præget af magtesløshed, uro og konflikter, og plejepersonalet bruger meget tid på at håndtere konfliktsituationer med demente beboere, så den ældre selv og de andre beboere kan have et velfungerende og værdigt liv - og en tryg og rolig hverdag. Nogle gange går det godt, men andre gange mangler der praktiske pædagogiske redskaber til at ændre problemadfærd og løse hverdagens konflikter i ældreplejen. Redskaberne kommer her! Adfærdsproblemer i ældreplejen er en praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra 11 grundprincipper giver bogen viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man løser dem i hverdagen - trin for trin - og minimerer magtanvendelsen. Alle faggrupper opfordres til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og de ældres medbestemmelse, trivsel og tryghed.

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og Jag har skrivit ett antal böcker om lågaffektivt bemötande och hur vi kan använda metoden i olika sammanhang. På Foxylex er Serviceloven altid … Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie. Böckerna är numera översatt till … Lær at forebygge og håndtere adfærdsproblemer i ældreplejen. Böckerna är numera översatt till … Lær at forebygge og håndtere adfærdsproblemer i ældreplejen. sager, der administreres/behandles i henhold til følgende lovgivning:. LBK om social service (Serviceloven) BEK af forvaltningsloven Serviceloven er bygget op omkring de såkaldte kommunale tilbud, altså serviceydelser på det sociale område. sager, der administreres/behandles i henhold til følgende lovgivning:.

Metoden bygger på en antagelse om, at mennesker har flere ressourcer, end de er bevidste om, og at det er muligt at mobilisere disse ressourcer.

Bogen gennemgår situationer fra hverdagen i demensplejen, hvor problemer kan opstå.