Socialkonstruktivisme

Socialkonstruktivisme
ISBN:
9788759308431
Udgivet:
11. oktober 2000
Sprog:

Mange studerende og forskere støder på socialkonstruktivismen på et eller andet tidspunkt. Det er en ""isme"", som har en kraftig fascinationskraft, fordi den gør op med de traditionelle forestillinger om, hvordan virkeligheden naturligt hænger sammen. Den lokker med det perspektiv, at vores naturlige forestillinger er en illusion, der dækker over de reelle sammenhænge, som gemmer sig bagved.

Problemet med socialkonstruktivismen er dog, at den dækker over en lang række meget forskellige positioner, og at der ofte ikke skelnes klart mellem disse. Således findes der heller ikke nogen gode introduktionsbøger, som forsøger at formidle disse mange forskellige indsigter til en målgruppe, der ikke ved det hele i forvejen.

Bogens ambition er at gøre netop dette.

Velkommen til Det Digitale Projektbibliotek. Jeg vil i den anledning dele ud af mine erfaringer om. Jeg vil i den anledning dele ud af mine erfaringer om.

Nogle vil straks sige ja. Udgivet af Hans Reitzels. Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel. Aalborg Universitets Projektbibliotek fungerer som online publicering af digitale udgaver af afgangsprojekter og. Socialkonstruktivisme er er en videnskabsteoretisk retning, der arbejder med, hvordan virkeligheden i større eller mindre grad skal forstås som en social.