Frimureri i Vandbærerens Tidsalder

Frimureri i Vandbærerens Tidsalder
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788776913878
Udgivet:
1. juli 2009
Sprog:

Frimureriet i Vandbærerens Tidsalder beretter om frimureriets oprindelse, dets formål og dets arbejde gennem historien, og om hvordan Hierarkiets mestre på livets indre planer arbejder sammen med mennesker med det formål at fremme Gudsrigets komme på jorden. I Vandbærerens Tidsalder vil frimureriet få hjælp til at genoprette de oprindelige mysterier. På trods af forvrængninger, glemsel og misforståelser har frimureriet formået at bevare kernen af de store esoteriske sandheder. Frimurere vil i den kommende tidsalder kunne skole og danne sig til at blive sande og virkelige tjenere, der har bygget en kanal ind i Gudsriget. De vil da kunne blive sande bygmestre, der formidler Gudsrigets lys, kærlighed og kraft på jorden, og menneskehedens sande søster-broderskab vil blive erkendt. Mesteren D.K. understreger, at undervisning, undervisning og atter undervisning er det, der skal gøre det muligt at genoprette mysterierne. Der skal undervises i esoteriske kundskaber og meditation; undervisningen skal gå fra symbolik til mening til betydning, og den skal støtte den enkelte i at gå fra mørke til lys eller fra uvirkelighed til virkelighed. Forfatteren viser os en vision af frimureriets fremtid og giver inspiration til, hvordan den enkelte loge og frimurer kan komme i gang med at forberede mysteriernes genoprettelse gennem undervisning

Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit hente hundredvis af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation.

Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit hente hundredvis af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation. Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit hente hundredvis af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation. Du. Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit hente hundredvis af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation. Du. Du. Du.