Udsatte børn

Udsatte børn
Forfatter:
ISBN:
9788750044963
Udgivet:
7. august 2015
Sprog:

Udsatte børn – et helhedsperspektiv er skrevet af 11 erfarne og dybt engagerede forfattere. De bruger deres mangesidede viden fra både praksis og forskning til at kvalificere studerende og praktikere, der arbejder med udsatte børn og familier, til at kunne analysere og reflektere over deres handlinger. De komplekse sociale og psykologiske processer, som barnet påvirkes af – og som det selv påvirker – ser forfatterne i et helhedsperspektiv; alle kapitler bidrager med teoretiske tilgange, empiri og cases til belysning af denne sammenkobling af barnet og dets omverden. Samtidig opnår læseren en forståelse af det sociale arbejdes praksis som en integreret del af samfundet. 3. udgave af Udsatte børn – et helhedsperspektiv er ført ajour i henhold til ny lovgivning på området. Derudover er de enkelte kapitler suppleret med ny forskningsbaseret viden, blandt andet om mentalisering og resiliens, inddragelse af barnet, forældresamarbejde, børn og fattigdom samt inklusion.

Sommertogt med skoleskibet M/S Bien i det Sydfynske Øhav. NUBU er et omdrejningspunkt for arbejdet med udsatte børn og unge på tværs af professionshøjskoler, forskning og praksis. Børne- og Socialministeriet om særlig støtte og hjælp til udsatte børn og unge. 4/11/2014 · Lisbeth Zornig Andersen fortæller om vigtigheden af, at socialt udsatte børn og unge har mulighed for et aktivt fritidsliv sammen med andre børn og unge og p.

Læs videre Udsatte børn og unge - en grundbog. Der er mange muligheder for, hvordan d Vidensportalen gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker at finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGTILBUD Afdelingsleder: Ivan Thaulow Afdelingen for børn, integration og ligestilling ISSN: 1396-1810 ISBN: 87-7487-835-2 Natur og udsatte børn. dk Udsatte børn Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du mener et barn har så store vanskeligheder, at der er behov for hjælp fra kommunen. Tilmeld dig nu og få indsigt i viden om socialpædagogiske indsatser i relation til udsatte grupper. Bogs ISBN er 9788741259840, køb den her Den 20.