Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788757425956
Kategori:
Udgivet:
8. januar 2013
Sprog:

Forvaltningsrettens grundprincipper er en praktisk anvendelig håndbog til brug for hele børn- og unge-området. Håndbogen introducerer og vejleder i et letforståeligt sprog i sagsbehandlings regler, som har betydning for f.eks. skoler, daginstitutioner, dagpleje, opholdssteder og plejefamilier.

Den giver desuden en række konkrete løsningsforslag, som læseren kan bruge i sit arbejde med børn og unge. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Hvem gælder forvaltningsreglerne for og hvornår Kapitel 2. Sagsbehandlingsregler Kapitel 3. Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Kapitel 4. Aktindsigt Kapitel 5. Forældres rettigheder Kapitel 6. Underretningspligt Kapitel 7. Magtanvendelse Kapitel 8. Habilitetsregler Kapitel 9. God forvaltningsskik Oversigt over love Litteratur Stikordsregister

Hovedregler om videregivelse af oplysninger Videregivelse af alle former for oplysninger inden for samme myndighed, også kaldet Hovedregler om videregivelse af oplysninger Videregivelse af alle former for oplysninger inden for samme myndighed, også kaldet Hovedregler om videregivelse af oplysninger Videregivelse af alle former for oplysninger inden for samme myndighed, også kaldet Hovedregler om videregivelse af oplysninger Videregivelse af alle former for oplysninger inden for samme myndighed, også kaldet Hovedregler om videregivelse af oplysninger Videregivelse af alle former for oplysninger inden for samme myndighed, også kaldet Hovedregler om videregivelse af oplysninger Videregivelse af alle former for oplysninger inden for samme myndighed, også kaldet Hovedregler om videregivelse af oplysninger Videregivelse af alle former for oplysninger inden for samme myndighed, også kaldet.