Corporate Finance

Corporate Finance
Forlag:
ISBN:
9788757406290
Kategori:
Udgivet:
11. maj 2004
Sprog:

Bogen fremstiller Corporate Finance i et bredere anvendelsesmæssigt teoretisk og praktisk perspektiv end hidtil set på dansk. Den er skrevet til anvendelse som praktisk værktøjskasse og nyttig for virksomhedsledere og ejere, samt andre, der er interesseret i værdiansættelse af virksomheder og aktier, værdiskabelse og bedre økonomiske resultater. Bogen indeholder bl.a.:Det teoretiske formelapparat til værdiansættelse af virksomheder overført til praktisk anvendelseCa. 50 teoretiske og praktiske værdiansættelser af unoterede og børsnoterede virksomhederEn praktisk beskrivelse af de 37 eksisterende værdiansættelsesmodeller og -metoderEn udførlig beskrivelse af shareholder value konceptet og værdiskabelse ved hjælp af mere end 100 forskellige value driversEn praktisk og teoretisk holdbar løsning på spørgsmålet om, hvad der er en virksomheds optimale kapitalstruktur under forskellige skattereglerForslag til Corporate Governance regler til værdiansættelse og - skabelseEn beskrivelse af, hvordan strategiudvikling og Corporate Finance kan kombineres til et proaktivt og praktisk ledelsesværktøjForslag til lovændringer og »god skik« regler i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder til børsintroduktionerUdførlige beskrivelser af optioner og warrants til incitamentsprogrammer og deres anvendelse til værdiansættelseEn løsning af den globale gåde kaldet »The IPO-puzzle« Indholdsoversigt: 1. kapitel Indledning og praktisk overblik over værdiansættelsen af en virksomhed2. kapitel Den teoretiske baggrund 3. kapitel Værdiansættelse af virksomheder i teoretisk og praktisk perspektiv 4. kapitel Virksomhedsstrategiernes og strategianalysens betydning for værdiansættelsen 5. kapitel Shareholder value og corporate governance 6. kapitel Risikopræmier og deres betydning for værdiansættelsen 7.

kapitel Børsintroduktionsmetoder 8. kapitel Praktiske værdiansættelser af virksomheder til børsintroduktioner 9.

kapitel De forudsigelige børsfiaskoer og »The IPO-puzzle« 10. kapitel Anbefalinger Litteratur Symbolfortegnelse Stikordsregiste

Merrion Corporate Finance “Chance favours the connected mind” One of the island’s most influential advisory firms. Visit our website to learn more. Ally Corporate Finance provides senior secured loans to private equity-owned, U. From mergers and acquisitions to buyouts and financing, BKD Corporate Finance services help create value for businesses. Topics include entry requirements, key trends and salaries Our Corporate Finance consulting work links corporate strategy, financial strategy, transactions and a capital markets perspective to help executives and … Corporate finance topics, including profitability ratios, capital structure, cost of capital, discounted cash flow methods, and mergers and acquisitions. -based middle market companies. Amazon. Dockson Deans Chair in … Designed for courses in corporate finance, this text is a detailed description of the valuation process, providing an integrated, comprehensive method for valuing assets, firms, and securities across a wide variety of industries.

BHP Corporate Finance is a multi-award winning team of corporate financiers providing lead advisory and transaction support services.