Personhåndtering

Personhåndtering
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788762810556
Kategori:
Udgivet:
28. august 2012
Sprog:

I bogen Personhåndtering - dilemmaer og perspektiver er omdrejningspunktet personhåndtering i arbejdslivet og de helbredsmæssige konsekvenser i form af muskelskeletbesvær, som personalet udsættes for i forbindelse med personhåndteringer. Mekanismerne til udvikling af muskelskeletbesvær beskrives under hensyntagen til, at der er tale om komplekse forhold og multifaktorielle årsagssammenhænge. Endvidere sættes fokus på, hvad arbejdspladsen og den enkelte kan gøre for at forebygge belastninger i forbindelse med personhåndtering, og hvad der skal til for at indføre nye arbejdsmåder og vaner i dagligdagen. Bogens målgruppe er sygepleje-, ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende samt de færdiguddannede, der arbejder med disse dilemmaer.

Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.

Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.