Erhvervsret opgaver & materialer

Erhvervsret opgaver & materialer
Forlag:
ISBN:
9788713050536
Kategori:
Udgivet:
24. august 2015
Sprog:

7. udgave - opgaver revideret og ajourført Erhvervsret - Opgaver & Materialer er udarbejdet til brug ved undervisning i erhvervsret ved handelshøjskoler og universiteter. Den knytter sig til fremstillingen i lærebogen Dansk Privatret. Opgaverne er stillet ved eksaminer på Handelshøjskolen i Århus eller som øvelsesopgaver. De enkelte opgaver er udarbejdet af forskellige undervisere ved Juridisk Institut. Der er foretaget et vist udvalg af opgaver, således at de fleste retsområder er dækket. I materialesamlingen er der lagt vægt på at vise eksempler på det juridiske retskildemateriale – fra EU-regler over lovgivning til domme og kendelser. Der vises tillige eksempler på en række typiske juridiske dokumenter.

B. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. JACOBSEN Anders E. Se mere på vores nye. Her finder du en afleveringsopgave om erstatning uden for kontrakt. JACOBI Knud.

TABOR Peder redaktør SSO om fuldmagt. Se mere på vores nye.