Text Tools

Text Tools
Forlag:
ISBN:
9788761625830
Kategori:
Udgivet:
20. februar 2012
Sprog:

Text Tools er redskaber, som gør eleven i stand til at arbejde selvstændigt med analyse af både fiktions- og non-fiction tekster i engelsk.Først beskrives skriveteknikker, der giver ideer til at få hul på tekster.Dernæst zoomes der ind på tekstuddrag. En lang række tekstværktøjer anvendes til at nærlæse, så man fx kan finde frem til teksters tema, budskab eller kommunikationssituation. Gennem hele Text Tools er der tips, eksempler og forslag til hypoteser der hjælper til at konkretisere, hvad man kan gøre med tekster, når man analyserer.Sidst i bogen samles tekstlæsningspuslespillet. Her får eleven råd om, hvordan man zoomer ud, strukturerer sin tekstanalyse og perspektiverer.

Besucherzähler für Ihre Homepage. 6. Remove ransomware and download free decryption tools. Kostenlose Besucherzähler und nette Webdesign-Tools — reinschauen. That I, whose experience of teaching is extremely limited, should presume to discuss education is a matter, surely, that calls for no apology. Java and CGI tools to help people learn and use Chinese Everything about modern and traditional China, travel, study, news, business, Chinese learning material, tools and resources, forum and language exchange club. 27. 04. A free HTML editor for creating modern websites. 0 Build 3165 Dev - Modern-looking word processing application with extensive features for advanced.