Mødets fornuft

Mødets fornuft
Forfatter:
ISBN:
9788763503839
Kategori:
Sprog:

Tænker vi på væren eller er tanken selv del af væren? Tænker vi tanker om etik eller tænker vi etisk? Udgangspunktet for bogen er den franske filosof Gilles Deleuze (1925-1995), der i sit forskelligartede livsværk bestandigt opsøgte forbindelser mellem de menneskelige liv - politisk, socialt, kropsligt - og de kræfter, der helt afviger fra den menneskelige skala: universet og atomet, skønhed og katastrofe, og dynamismerne, som forandrer den tid og det rum, vi er del af. Bogens første projekt er at undersøge disse møder mellem tanke, væren og etik i Deleuzes værk. Bogens andet projekt er at konstruere et møde mellem begreber hos Deleuze og hos den tyske Frankfurter-filosof Theodor W. Adorno (1903-1969). To egensindige tænkere, der på tværs af generation, tradition og sprog har sammenpasset kritisk-affirmative begrebsnet om tænkning, væren og etik. Malene Busk (f. 1968) er ph.

d. i Idehistorie fra Aarhus Universitet og adjunkt på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Hun har holdt foredrag og skrevet artikler i ind- og udland om bl.a. Derridas dødsbegreb, Deleuzes politisk filosofi efter Marx, Humanioras væsen, Adorno mellem afmagt og styrke og Interferenser mellem kunst, videnskab og filosofi.

Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. 06-01-2017 Christine Lunde 50 år Adm.

og vover din arm og din bringe, som drager kulturens det første spor. Lær om metoder, du kan bruge til at administrere e-mail-meddelelser, kalender og opgaver i Outlook 2010. vi trælled på afgrundens rand. Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. Foreningens hjemsted er København. direktør for MARCOD, Frederikshavn havde inviteret til reception i Siloen i anledning af hendes 50 års fødselsdag.