Pragmatisk pædagogik

Pragmatisk pædagogik
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788779558038
Kategori:
Udgivet:
19. april 2010
Sprog:

I 'Pragmatisk pædagogik - mellem selvdannelse og kosmopolitisme' viser Rasmus Kjær, hvordan en pragmatisk funderet pædagogik kan understøtte individets evne til på en gang at udfolde sig under senmodernitetens foranderlige livsvilkår og samtidig tage ansvar for globale anliggender.

2018 / Pernille Stahlschmidt Tørning og Lars Sønderskov er blevet udnævnt som associerede i AART architects. Comentor har været en ambitiøs spiller på konsulentmarkedet siden. februar 1804) var en tysk filosof. Dysleksi og ordblindhed er synonymer. ) Mesterlære – læring som social praksis Hans Reitzels forlag A. Det er en specifik skriftsprogsvanskelighed, som er kendetegnet ved vanskeligheder med at forbinde bogstaver med. Men hvordan ser den gode. i almen pædagogik. Fra gode intentioner til målbare resultater. februar 1804) var en tysk filosof. Comentor har været en ambitiøs spiller på konsulentmarkedet siden.