Domstolens blinde øje

Domstolens blinde øje
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788757436457
Kategori:
Udgivet:
19. september 2016
Sprog:

Domstolens blinde øje giver indblik i den forskning, der undersøger, hvordan vurderinger og afgørelser, der foretages ved domstolene, kan være påvirket af ubevidste biases, som i værste fald kan true de idealer om upartiskhed og fairness, som er afgørende for et retssystems virke. Bogen er struktureret således, at hvert kapitel omhandler en separat type bias, og der er kun et fåtal af krydsreferencer imellem kapitlerne. Som læser kan man derfor udvælge netop de emner, man ønsker at blive introduceret til, også uden at have læst eventuelle forudgående kapitler. Bogen formidler internationale forskningsresultater, forfatteren har derfor tilstræbt sig på at give læseren et let afsæt til at forfølge de emner, der måtte have særlig interesse. Dette er gjort ved at forsyne hvert kapitel med en separat litteraturliste med henvisninger til den internationale forskningslitteratur. Der skulle dermed være et godt udgangspunkt for yderligere fordybelse. IndholdsoversigtIndledning Kapitel 1. Som man søger, skal man finde Kapitel 2. Bagklogskabens klare lys Kapitel 3. På det glatte ansigt Kapitel 4. Det vilkårlige anker Kapitel 5. De stærke følelsers magt Kapitel 6. Den fysiske fremtonings betydning Kapitel 7. Små sandsynligheder og store tal Kapitel 8. Effekten af ubevidste associationer Kapitel 9. Det forførende perspektiv Litteratur

Vejledning nr. (Vejledning nr. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning.

6 til serviceloven indgår som del af en. 6 til serviceloven indgår som del af en. v. v. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.