Småhuse

Småhuse
ISBN:
9788756310055
Kategori:
Udgivet:
13. januar 1999
Sprog:

SBi-anvisning 189 er afløst af SBi-anvisningerne 253 og 254 samt 265, 266 og 267. SBi-anvisning 189 indeholder eksempler på løsninger, der opfylder de krav, der stilles i småhusreglement 1998, der omfatter byggeri af enfamiliehuse med indtil to etager og kælder.

Husene kan være sammenbyggede, men kun ved lodrette boligadskillende vægge. Anvisningen indledes med en kort gennemgang af det bærende og afstivende system samt dræning. I tilslutningsdetaljerne er der lagt særlig vægt på en tilfredsstillende varme- og fugtisolering, samt at kravene til brandmodstandsevne og lydisolering er opfyldt. Beskrivelserne suppleres af illustrative konstruktionsskitser, beregningsskemaer og dimensioneringstabeller.

Tækkelauget. Lemvig-afdelingen - Vilsbøll & Poulsen MAA A/S, Vestergade 27, 7620 Lemvig. Det sker gennem myndighedsrådgivning, uddannelse og formidling til bygge- og boligsektoren. NaturSuiter. Utilstrækkelig stabilitet i småhuse er ofte skyld i revnedannelse i væggene. Det sker gennem myndighedsrådgivning, uddannelse og formidling til bygge- og boligsektoren. Som medlem af Træinformation køber du naturligvis til medlemspris og sparer 20-25%. Størstedelen anvendes til nybyggeri, som parcelhuse, andelsboliger, sommerhuse, industribygninger, skoler mv. Desuden handler vi med bjælkehuse, havehuse, drivhuse, brænde og mange andre byggematerialer Kombo tegner og leverer individuelle byggeløsninger.