Varemærkeret

Varemærkeret
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788757435221
Kategori:
Udgivet:
7. januar 2017
Sprog:

Varemærkeret er en kommentar til den danske varemærkelov og er således en fremstilling af dansk varemærkeret i traditionel forstand.

En sådan fremstilling vil imidlertid give et ufuldstændigt billede af nutidig dansk varemærkeret. Indledningsafsnittet indeholder derfor en forholdsvis grundig redegørelse for proceduren og praksis for EF-varemærkesystemet og i et vist omfang også for Madrid-Protokollen. Som det fremgår undervejs i lovkommentaren spiller varemærkeretten endvidere sammen med en række andre kendetegnsretlige regler, og indeholder på visse punkter nogle kendetegnsretlige principper, hvis indhold uden besvær anvendes på andre retsområder. IndholdForordIndledning 1. Varemærkerettens udvikling 2. Hovedlinjerne i det varemærkeretlige system 3. EU-varemærkeretten 4. International varemærkeret 5. Forholdet til anden lovgivning 6. Varemærkeretlige informationskilder og anvendte Varemærkeloven Kapitel 1. Almindelige bestemmelser Kapitel 2. Registrering af varemærker Kapitel 3.

Registreringens ophør Kapitel 4. Særlige bestemmelser om registrering af udenlandske varemærker Kapitel 5. Overdragelse og licens mv Kapitel 6. Bestemmelser vedrørende retsbeskyttelsen Kapitel 6 A. Særlig enhed om håndhævelse og piratkopieringKapitel 7. Forskellige bestemmelser Kapitel 8. International varemærkeregistrering Kapitel 8 A. Gebyrer Kapitel 9. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Fællesmærkeloven Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Bilag Domsregister Stikordsregister

Der er sket en ændring i reglerne om skjult reklame i den nye markedsføringslov, der trådte i kraft den 1. Specialeområder: Ophavsret; IP-ret/immaterialret; Medieret og entertainmentret; Markedsret og produktefterligninger; Designret og varemærkeret; It-ret Bortvisning af en medarbejder grundet dennes lydighedsnægtelse var berettiget. Larsen & Birkeholm er et patentbureau, som med sit store internationale netværk af patent- og varemærkebureauer, hjælper sine kunder med arbejde og rådgivning om. co. Medarbejderen ej berettiget til godtgørelse for uberettiget bortvisning Konkursregulering af arbejdsvederlag, godtgørelse m. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan. INTERNATIONALT ANERKENDTE DOMÆNER, Domæneregistrering,. Enerettigheder, dvs.