OCD

OCD
Forfatter:
ISBN:
9788777066283
Kategori:
Udgivet:
7. juni 2011
Sprog:

Nogle børn kalder det ’Klister på hjernen’. Som OCD-ramt føler man sig styret af jeg-fremmede tvangstanker og -handlinger. De føles absurde og uvelkomne, og de OCD-ramte kan overvældes af angst og stærkt ubehag, hvis de forsøger at bekæmpe tankerne og handlingerne. Det drejer sig derfor ikke blot om at ’kunne tage sig sammen’, og for pårørende og udenforstående er det svært at forestille sig, hvilke kræfter de OCD-ramte er oppe imod. Bogen er en selvhjælpsbog med et selvstyret program, der bidrager til at frigøre den OCD-ramte for OCD’ens snærende bånd.

Den gennemgår den vigtigste og til dato bedst dokumenterede behandling for OCD, som er kognitiv adfærdsterapi (KAT), og hvornår denne kan være hensigtsmæssig at supplere med medikamental behandling, men kommer også ind på den nyeste form for adfærdstearpi ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Bogen falder i fire dele: Del 1: forklaring af OCD, og hvordan lidelsen diagnosticeres Del 2: gennemgang af det sevstyrede program trin for trin Del 3: indføring i forskellige symptomer og former for OCD Del 4: støtte og netværk Bogen øger forståelsen af og indsigten i OCD’ens magt.

Den gennemgår de grundlæggende former for OCD: kontroladfærd (tjekking), vaske- og rengøringstvang, ordens- og gentagelsestvang, rene tvangstanker, samlemani og skrupuløsitet. Bogen anviser forslag til og eksempler på, hvordan børn og voksne kan tage kampen op mod tankernes og handlingernes tyranni, når den trænger sig på – hvad enten det er hjemme, i skolen eller på arbejdet. Henvender sig primært til personer med OCD, der ønsker at tage kampen op mod OCD’ens snærende bånd. Derudover psykologer og psykiatere, der ikke har speciale i OCD, samt pårørende, der ønsker at vide mere om OCD og støtte den OCD-ramte.

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is indeed a chronic, but equally a very treatable, medical condition. Sito ufficiale dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi - OCD | Official Web Site of Discalced Carmelite Order - OCD Obsessive–compulsive disorder (OCD) is a mental disorder where people feel the need to check things repeatedly, perform certain routines repeatedly (called 'rituals. Sito ufficiale dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi - OCD | Official Web Site of Discalced Carmelite Order - OCD Obsessive–compulsive disorder (OCD) is a mental disorder where people feel the need to check things repeatedly, perform certain routines repeatedly (called 'rituals. We aim to bring the facts about obsessive compulsive disorder to the public and to support those who suffer from this often debilitating anxiety disorder. 06/07/2017 · Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is an anxiety disorder and is characterized by recurrent, unwanted thoughts (obsessions) and/or repetitive behaviors. Sito ufficiale dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi - OCD | Official Web Site of Discalced Carmelite Order - OCD Obsessive–compulsive disorder (OCD) is a mental disorder where people feel the need to check things repeatedly, perform certain routines repeatedly (called 'rituals. Reviews hit and run OCD symptoms & rituals. First of All. We aim to bring the facts about obsessive compulsive disorder to the public and to support those who suffer from this often debilitating anxiety disorder.

06/07/2017 · Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is an anxiety disorder and is characterized by recurrent, unwanted thoughts (obsessions) and/or repetitive behaviors.