Erhvervsretlige love 2017

Erhvervsretlige love 2017
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788762904538
Kategori:
Udgivet:
9. august 2017
Sprog:

Lovsamlingen samler alle love, der berører erhvervsjuraen fra A-Z, og er særligt velegnet for studerende ved erhvervsret. Titlen fungerer desuden som opslagsbog for advokater og andre, som beskæftiger sig med området. Lovene er optrykt alfabetisk efter lovens kaldenavn i dagligt sprogbrug lige fra AB 92 til Årsregnskabsloven. Helt centralt og mest omfattende står Selskabsloven, hvor flere love fremgår i form af uddrag. IndholdsoversigtAB 92 Aftaleloven Ansættelsesbevisloven Ansættelsesklausulloven Bogføringsloven Danske lov (uddrag) E-handelsloven EjendomsformidlingslovErhvervsfondsloven Erhvervsvirksomhedsloven Erstatningsansvarsloven EU-traktaten (uddrag) EUF-traktaten (uddrag) Ferieloven Forbrugeraftaleloven Forsikringsaftaleloven Forskelsbehandlingsloven Forældelsesloven Funktionærloven Færdselsloven (uddrag) Grundloven Gældsbrevsloven Handelsagentloven International købelov Kommissionsloven Konkurrenceloven Konkursloven Kontraktlovvalgskonventionen Kreditaftaleloven Købeloven Ligebehandlingsloven Ligelønsloven Løsørekøblovvalgsloven Markedsføringsloven Markedsføringslovsbekendtgørelsen Miljøansvarsloven NL 92 Ophavsretsloven PatentlovenPersondataloven Produktansvarsloven Reklamekodeks (uddrag) Renteloven Selskabsloven Søloven (uddrag) Tinglysningsloven Varemærkeloven Virksomhedsoverdragelsesloven Voldgiftsloven Årsregnskabsloven Sagregister

I al almindelighed bliver Grønland behandlet i Danmark som en koloni og ikke som en selvstyrende partner i et fællesskab. I al almindelighed bliver Grønland behandlet i Danmark som en koloni og ikke som en selvstyrende partner i et fællesskab. Kategoriserede oversigter og lister over tiltag i det danske startup økosystem fx tilskud, legater, crowdfunding, rådgivning, venture kapital, netværk, mv.

Kategoriserede oversigter og lister over tiltag i det danske startup økosystem fx tilskud, legater, crowdfunding, rådgivning, venture kapital, netværk, mv. Kategoriserede oversigter og lister over tiltag i det danske startup økosystem fx tilskud, legater, crowdfunding, rådgivning, venture kapital, netværk, mv. Kategoriserede oversigter og lister over tiltag i det danske startup økosystem fx tilskud, legater, crowdfunding, rådgivning, venture kapital, netværk, mv. Sidst, det kom frem, var, da. Kategoriserede oversigter og lister over tiltag i det danske startup økosystem fx tilskud, legater, crowdfunding, rådgivning, venture kapital, netværk, mv.