Nye vidensmedier

Nye vidensmedier
Forfatter:
ISBN:
9788759397794
Kategori:
Udgivet:
27. juni 2011
Sprog:

Mediers anvendelse i tilegnelse af viden er i stigende grad genstand for interesse. Digitale og sociale medier skaber nye muligheder for læring og formidling, men signalerer også, at selve vidensbegrebet er blevet mere dynamisk. Undervisere og formidlere må erkende, at de ikke længere har monopol på den viden, der formidles. På internettet er viden til stede i overflod, og elever, studerende og kulturforbrugere finder, deler og producerer selv viden i de dialogiske netværksmedier. For professionelle formidlere er det en udfordring. I denne antologi anvendes begrebet vidensmedier om mediers brug i formidling og tilegnelse af viden. Ligesom man taler om nyhedsmedier og underholdningsmedier, kan man tale om vidensmedier. Med forskellige indfaldsvinkler og cases undersøger antologien vidensmediering. Nogle af artiklerne giver generel teoretisk baggrund for forståelsen af viden og medier, andre analyserer specifikke typer af vidensmedier: fx billedmedier, sociale medier, websteder, webtutorials, encyklopædier og fiktionsmedier. Artiklerne har fokus forskellige steder i de formelle og uformelle former for læring og videnstilegnelse – bl.a. undervisningssektoren, biblioteket og museet. Forfatterne repræsenterer forskellige videnskabelige felter, bl.a. medievidenskab, kunst- og litteraturvidenskab samt biblioteks- og informationsvidenskab. Redaktionen kommer fra Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Vi giver perspektiv på fremtiden og indsigt lige nu. Litteraturliste og referencer En guide til korrekt referencehåndtering efter APA standard APA (American Psychological Association) har udformet en international. Kom tættere på branchens nye udfordringer og muligheder. Litteraturliste og referencer En guide til korrekt referencehåndtering efter APA standard APA (American Psychological Association) har udformet en international.

Kom tættere på branchens nye udfordringer og muligheder. Kom tættere på branchens nye udfordringer og muligheder. Litteraturliste og referencer En guide til korrekt referencehåndtering efter APA standard APA (American Psychological Association) har udformet en international. Vi giver perspektiv på fremtiden og indsigt lige nu. Kom tættere på branchens nye udfordringer og muligheder.