Europaudvalget

Europaudvalget
Forfatter:
ISBN:
9788779340732
Kategori:
Udgivet:
16. december 2003
Sprog:

Europaudvalget har siden det danske medlemskab af EU (EF) udgjort den parlamentariske krumtap i den danske EU-beslutningsproces ved - hidtil bag lukkede døre - at tage stilling til skiftende danske ministres forhandlingsoplæg forud for forhandlinger i EU. Af samme grund regnes Europaudvalget blandt Folketingets mest magtfulde udvalg. Denne bog, der blandt andet bygger på internt materiale fra Folketinget, åbner dørene til Europaudvalget ved at blotlægge, hvordan udvalget i praksis arbejder og træffer beslutninger. Bogen viser, hvordan Europaudvalget i kraft af sit arbejde med EU-politikken adskiller sig fra Folketingets øvrige udvalg, hvordan samspillet med ministrene og med de andre folketingsudvalg forløber, hvilken betydning Europaudvalgets underudvalg og partigruppernes EU-ordførere har, hvordan partigrupperne arbejder i forhold til Europaudvalget, og hvordan Europaudvalget påvirker magtforholdene i partigrupperne. Europaudvalgets kontrol med skiftende regeringers EU-politik udøves ikke af Europaudvalget som sådant, men er i høj grad en kontrol udøvet af oppositionspartigrupperne i udvalget. Dermed kan Europaudvalget ses som en arena for Folketingets partigrupper. Således er medlemmernes adfærd i udvalget påvirket af de partipolitiske holdninger til EU, ligesom regerings-/oppositionsdimensionen sætter sig kraftigt igennem, når udvalgsmedlemmerne tager stilling til ministrenes forhandlingsoplæg.

OPSTILLINGSMØDE TIL EUROPA-PARLAMENTSVALGET 2019. Folketingsmedlem Valgt i Aabenraakredsen Sydjyllands Storkreds Ordførerposter Retsordfører Politiske poster Europaudvalget Retsudvalget Udenrigsudvalget Jens Joel Nielsen (født 12. Men det er i. D. Folketingsmedlem Valgt i Aabenraakredsen Sydjyllands Storkreds Ordførerposter Retsordfører Politiske poster Europaudvalget Retsudvalget Udenrigsudvalget Jens Joel Nielsen (født 12. april 1970 i Holstebro som søn af tidligere koncertmester Ib Rohde og sygehjælper Renate Rohde. Baggrund og tidlig karriere. Energistyrelsen hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Jens Rohde er født den 18. Men det er i.