Finansielle markeder og investering for private

Finansielle markeder og investering for private
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788741268507
Kategori:
Udgivet:
15. juni 2017
Sprog:

Finansielle markeder og investering for private – en grundbog gør den kommende rådgiver i stand til at forklare investor om produkters indhold, afkast og risici m.v. Denne 2. udgave er revideret, opdateret og tilpasset gældende lovgivning. Bogen indledes med et kapitel, der overordnet beskriver den finansielle sektor i Danmark herunder de finansielle markeder og de finansielle institutioner. I de følgende kapitler ses der nærmere på investering i obligationer og på aktieinvesteringer, herunder den overordnede porteføljeteori. Afslutningsvis beskrives og analyseres af investeringsforeninger og investeringsforeningsbeviser, der er meget benyttet blandt private danske investorer. Bogen beskæftiger sig med de såkaldte grønne og gule produkter, fx stats- og realkreditobligationer eller aktier og investeringsforeningsbeviser. Den eneste undtagelse er såkaldte unoterede aktier, det vil sige aktier, der ikke er børsnoterede. Lærebogen er rettet mod de finansielle uddannelser, fx finansøkonom og finansbachelor.

g. Forskrift om sanksjoner mv. Finn ut hva slags investering som passer din bedrift Euroinvestor giver komplet oversigt over det danske og udenlandske aktiemarked. Sende anmodningen til de utpekende myndigheter og til myndighetene i den eller de stater som søkeren er statsborger av og er bosatt i, til orientering og eventuelt kommentar. Vælger du derimod at geninvestere dit udbytte, kan du både opnå forrentning af dine udbytter og af det beløb, du startede med at investere. mot Nord-Korea. 5. Vælger du derimod at geninvestere dit udbytte, kan du både opnå forrentning af dine udbytter og af det beløb, du startede med at investere. Vælger du at få udbetalt udbyttet af dine investeringer kontant, går du sandsynligvis glip af et merafkast på lang sigt.